Chaenomeles japonica Sargentii - Kdoulovec

M O M E N T Á L N Ě   N E D O S T U P N É

Výška: do 1 m

Květ: červený

Cena: 68,- Kč