Euonymus fortunei "Sunspot" - Brslen Fortuneův

Cena: 35,- Kč